Görsel Tasarım

Görsel tasarım nedir sorusu günümüzde hemen hemen her insanın cevap aradığı bir soru haline gelmiştir. Bu tasarımda yaratıcılık ön plana çıkartılır. Görsel tasarımda, bir fikir, hayal ya da plan görsel olarak en yaratıcı haliyle aktarılır. Bu yaratım iki boyutlu ya da üç boyutlu şekilde olabilmektedir. Her alanda kullanılabilir. Bu tasarım, kağıt üzerinde gerçekleştirilebildiği gibi dijital alanda da sıklıkla yapılmaktadır.

Görsel Tasarım

Görsel Tasarım

Bir ürün ya da bir materyal oluşturulabilecek en estetik, özet haliyle tasarlanır. Bu tasarım yapılırken renkler, yazı tipleri ve görüntüler belli bir düzen içerisinde yapılandırılır ve ortaya yaratıcı bir görsel meydana gelir. Yaratıcı ve özgün bir tasarımda insanların ilgisi çekilir. Bununla birlikte verilmek istenen mesaj, karşıya aktarılmak istenen bilgiler, fikirler en özet ve estetik bir şekilde sunulur. Görsel tasarım yapılırken detaylarda yapılan müdahaleler ile bütün oluşturulur. Belli kurallar bulunur, kurallar ve yaratıcılık birleştirilir. Renklerin nerede ve nasıl kullanılacağı, yazı tipinin arka plana uyumu gibi önemli püf noktaları bulunur ve bu püf noktaları uygulanmalıdır. Görsel tasarımın bütünlük, denge, vurgu, hizalama, yakınlık ve gestalt olmak üzere altı temel ilkesi vardır. Bütünsellik, kullanılan her parçanın bir bütünsellik sağlamasını ifade eder. Denge, tasarımda kullanılanların eşit kullanımını gösterir. Gestalt, tasarımda parçadan bütüne doğru bir ilerlemenin olması gerektiğine vurgu yapar. Yakınlık ilkesi tasarımda kullanılan her öğenin birbiri ile anlamsal olarak yakınlığını ifade eder.

Görsel Tasarım Elemanları

Çizgi, renk, doku, ton, biçim, ölçü, yön ve şekil olmak üzere sekiz tane görsel tasarım elemanları vardır. Görsel tasarım bu tasarım elemanları kullanılarak yapılmaktadır. Çizgi, yön gösterir, şekilleri ayırmada ya da birleştirmede kullanılır. Renk, kullanılan en önemli tasarım elemanıdır. Zihinde farklı anlamları canlandırır ve bütün bir tasarımın etkisini değiştirebilir. Ton, kullanılan renklerin farklı şekilde kullanılmasını sağlar. Doku, zemin ve cisim arasındaki farklılığı ortaya çıkaran bir öğedir. Ölçü ve biçim ise tasarımda belli bir oranın yakalanılması için kullanılan elemanlardır. Çizgiler kullanılarak şekil oluşturulur ve tasarım da şekil elemanın doğru kullanımı önemlidir. Konu ile ilgili detaylı bilgi alımı için bize ulaşabilirsiniz.